FÖRENKLADE RUTINER. TYDLIGARE REDOVISNING.

Bokföringstjänster

Förenklade rutiner gör din vardag enklare. Vi arbetar för att rutinerna skall ge ditt företag en tydlig och korrekt redovisning. Vårt mål är att du som företagare med hjälp av redovisningen skall kunna följa och fatta välgrundade beslut kring din verksamhet.

Arkiv-redovisning-fönster
Anna och Emma på Arkiv

För aktiebolag är årsredovisningen slutprodukten av årets redovisning. Den är offentlig och genom vårt arbete med rutiner och korrekt redovisning säkerställer vi att informationen den förmedlar om ditt företag blir så bra som möjligt.

De flesta av våra kunder är tjänsteproducerande. Mestadels ägarledda aktiebolag men även ekonomiska föreningar, handelsbolag och enskilda firmor. Att sköta redovisningen är ett lagkrav men vi hjälper dig så att redovisningen anpassas och blir till nytta för verksamheten. Svårbegripliga ekonomiska termer undviker vi och inriktar oss på att kommunicera resultat och annat på ett enkelt och tydligt vis.

Vi svävar på moln. Från 2016 arbetar vi helt i molntjänsten Fortnox. Det innebär att vi nu kan jobba helt digitalt med alla våra kunder. All hantering blir enklare, snabbare mer effektiv och alltid uppdaterad.

 Hur börjar vi? Först, vad är specifikt för din verksamhet? Vilka rutiner har ni idag, hur sköts administration och redovisning. Hur digitala är ni eller hur digitala önskar ni blir? Gillar ni appar eller papper? Var kan vi spara, effektivisera? Hur kan vi göra er vardag enklare? Efter diskussion lämnar vi förslag på arbetsordning och månadskostnad.

 Vad gör vi? Vi ser till att redovisningen är i ordning. Därmed brukar också ekonomin vara i ordning. Om du vill tar vi hand om allt från hantering av dagliga rutiner, ser till att löner, skatter och avgifter är korrekta och att de betalas i tid. Vi följer resultatet månadsvis fram till färdigt årsbokslut och kan alltid rapportera om aktuell ställning eller särskilda önskemål, som kassaflöde. I huvudsak arbetar vi med redovisningen på nätet. Vi och våra kunder hanterar färre papper, vi ser samma sak framför oss, alla siffror är så aktuella de kan bli.

 • Upplägg och förenkling av rutiner
 • Löpande bokföring
 • Lönehantering
 • Momsredovisning
 • Redovisning av arbetsgivaravgifter och skatt
 • Kontakt med myndigheter
 • Periodrapportering
 • Uppföljning
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Deklarationer
 • Blankett K10
 • Budget
 • Bolagsbildning
 • Rådgivning

Värdefullt nätverk. Genom åren har vi byggt många fina relationer och vårt affärsnätverk har växt, det är också till nytta för våra kunder. Vårt nätverk är som en kunskapsbas. Genom att interagera med olika branschexperter och kollegor kan man ta del av insikter, trender och bäst praxis. Det ger oss kontinuerligt lärande och vi känner oss trygga att stötta och informerade dig som kund om marknadens utveckling. Vi stöttar dig vidare med:

 • Revision
 • Skattefrågor
 • Personalfrågor
 • Försäkringsfrågor
 • Affärsjuridik