Integritetspolicy

Integritetspolicy Arkiv Redovisning i Göteborg AB

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

De uppgifter vi hanterar gör vi med rättslig grund i antingen fullgörande av avtal, samtycke, rättslig förpliktelse, kunna utföra uppgifter av allmänt intresse, led i myndighetsutövning eller ändamål som rör vårt berättigade intresse. Vi arbetar för att inte använda fler personuppgifter än nödvändigt. Om behandlingen är baserad på samtycke så har man alltid rätt att återkalla det. Behandlingen avbryts då om det inte är så att den behövs för att fullfölja lag eller avtalskrav.

Vilka personuppgifter behandlar vi

Med personuppgifter menar vi de uppgifter vi har om dej som befintlig eller potentiell kund, som anställd hos någon av våra kunder, som prenumerant på vårt nyhetsbrev eller som besökare på vår hemsida. Följande punkter är exempel på de personuppgifter vi hanterar. Kontaktuppgifter som namn, adress och e-post. Personliga uppgifter som ålder, födelsedata, kön och fotografier. Anställningsuppgifter som arbetsbeskrivning, titel och löneinformation. Ekonomisk information som bankkonto och andra bankuppgifter.

Vad använder vi personuppgifterna till

Arkiv hanterar i huvudsak personuppgifter för att kunna de tjänster som vi enligt avtal har med våra uppdragsgivare. Vi kan även behandla kunduppgifter i syfte att förbättra och utveckla våra tjänster, förbättra service till våra kunder samt i direktmarknadsföring via e-post, telefon och brev. Vi kan vidare behandla kunduppgifter för att kunna fullfölja de skyldigheter vi har enligt lag eller annan författning, branschstandard, myndighetsföreskrifter, begäran, beslut och riktlinjer.

 

Hur får vi tillgång till data / insamling av personuppgifter / varifrån hämtas dom

Vi får huvudsakligen tillgång till data genom att du är kund hos Arkiv eller anställd hos ett bolag som är kund hos Arkiv. Vi kan även få tillgång till data genom att du kontaktar oss via telefon eller e-post för att t ex lämna förfrågan om att bli kund eller söka anställning. Vi kan även inhämta uppgifter från Skatteverkets personregister eller kreditupplysning.

Hur länge lagrar vi data

Vi sparar data så länge du är kund hos oss eller om det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vi kan även behålla information som behövs för att för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister eller upprätthålla våra avtal. Vi behöver spara underlag i enlighet med bokföringslagen och vår egen branschstandard Rex.

 

Hur skyddar vi data

Vi är måna om att skydda våra kunder och övriga personuppgifters integritet. Vi hanterar all data med etablerad säkerhetsstandard och rutiner för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Känsliga personuppgifter kommuniceras i krypterade webblösningar, säkra programvaror eller andra säkra lösningar som brev.

Vem får tillgång till data / när lämnar vi ut personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående om inte samtycke lämnats eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal, myndighet eller lag. 

Dina rättigheter

Viss behandling av din data baseras på att vi har ditt samtycke och vilket du alltid har rätt att återkalla. Som kund hos oss så behöver vi dock behandla och hantera personuppgifter. Om du väljer att återkalla ett samtycke kan vi inte med säkerhet tillhandahålla de tjänster du önskar.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling.

Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dom till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Arkiv använder cookies för att marknadsföra, förbättra, tillhandahålla våra tjänster samt se hur vår hemsida används. Det hjälper oss att förstå hur vår sida används och våra tjänster nyttjas. Om du inte vill att cookies skall användas kan din webbläsare ställas in på att inte acceptera cookies.

Kontaktuppgifter

Arkiv Redovisning i Göteborg AB, org nr 556578-5549, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att data hanteras på ett korrekt sätt, bestämmer syfte med databehandlingen och avgör hur den skall gå till. Vi frågor så kan man kontakta oss på alla@arkivredovisning.se eller telefon 031-132790.

Vill du läsa mer om GDPR så finns information på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen .se

Arkiv arbetar i Fortnox molnbaserade lösning och här kan du läsa mer om hur dom hanterar integritet och säkerhet: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/