Belopp uppdateras och ibland kommer det lite nyheter. Här är ett litet urval av nytt och gammal!

Skattefritt traktamente

Skattefritt traktamente i Sverige höjs till 290 kr för en hel dag och 145 för en halv. För att en dag skall räknas som hel så krävs det att man övernattar. Avresedagen räknas som hel om man påbörjar resan före 12. Hemkomstdagen räknas som hel om man kommer hem efter 19. Tidigare eller senare så räknas dagen som halv.

Bor man inte på hotell utan privat så är den skattefria ersättningen, eller nattschablonen, 145 kr per övernattning.

Om arbetsgivaren betalar mat så skall traktamentet reduceras. Man reducerar med 261 kr för helt fri kost, 203 kr för lunch och middag, 102 för lunch eller middag och 58 för frukost. 

Reser man utomlands så finns det skattefria schabloner för alla länder och de hittar man på Skatteverkets hemsida. Eller så hjälper vi på Arkiv till att ta fram dem.

Den som reser skall skriva reseräkning där resmål och avresetider framgår. Om Arkiv hjälper er med löneadministrationen så kan varje anställd enkelt göra reseräkningen i Fortnox App och få ersättningen på sin lön. 

Milersättning

Skattefri milersättning för körning i tjänsten med privat bil är 25 kr per mil. Det är förstås fritt att betala mer än så och gör man det blir det skatt och arbetsgivaravgifter på överstigande belopp.

För förmånsbilar är den skattefria ersättningen 12 kr per mil förutom de som drivs helt med el och då får man 9:50 per mil. För förmånsbil som är laddhybrid gäller det högre beloppet, dvs 12 kr per mil.  

Friskvårdsbidrag

Skattefritt friskvårdsbidrag är maximalt 5 000 kr per anställd och år. Det kan användas till enklare motionsaktiviteter eller friskvård. Det finns ingen lista över godkända aktiviteter men mycket inkluderas, allt från vanligt gym till exempel ridlektioner eller spelavgift i golf. 

Skulle friskvårdsbidraget över stiga 5 000 kr så blir hela beloppet skattepliktigt så det är en god ide att hålla kolla på totalsumman.

Jubileumsgåva

När företaget firar 25-, 50-, 75 eller 100-års jubileum kan man ge en gåva till de anställda. Max 1 650 kr ink moms och anställd och en sådan här gåva får tidigast lämnas när ett företag fyller 25 år och bara med 25-års intervaller. 

Minnesgåva till anställd

En gåva som man kan lämna till en anställd som fyllt minst 50 år, arbetat i företaget minst 20 år eller när anställningen upphör. Personen måste ha varit anställd i minst 6 år, gåvan får max uppgå till 15 000 ink moms och bara lämnas en gång förutom vid anställningens upphörande

Utdelning 

Schablonsumman, eller förenklingsregeln som det heter, för kapitalbeskattad utdelning till ägare i små aktiebolag är 2024 204 325 kr. Beloppet delas mellan ägarna. Är man ensam ägare tillfaller hela utrymmet en själv, är man t ex två delas summan på två. Förenklingsregeln och huvudregeln, kallad lönesummeregeln, hanteras i blankett K10. Blanketten är en bilaga till ägarens privata deklaration och Arkiv hjälper er gärna med den